Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

— zadanie nr 1: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego, łodzi motorowej oraz OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia,

— zadanie nr 2: obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umów (Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, Zamawiający przez fakt zawarcia umowy nie stanie się członkiem TUW.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

00-685 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Poznańska 22
00-685 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się