Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów w granicach administracyjnych m. Koszalin, ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług lemieszowy i piaskarkę, w sezonie zimowym 2020-2021Przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 części.

» Opis zapytania

Zakres usługi obejmuje:
Zimowe utrzymanie: ulic, dróg i parkingów, zlokalizowanych w granicach administracyjnych
m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020/2021.
1.1. Przez obowiązek zimowego utrzymania należy rozumieć:
Mechaniczne odśnieżanie – pługowanie, posypywanie środkami do zwalczania skutków zimy ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w plug lemieszowy oraz piaskarkę.
1.2. Zakres prac wykonywanych w ramach zimowego utrzymania:
1) Profilaktyka.
Jest to zapobiegawcze posypywanie środkami do zwalczania skutków zimy tuż przed wystąpieniem zapowiadanego zjawiska atmosferycznego.
2) Łagodzenie skutków zimy.
Są to prace wykonywane w czasie trwania zjawiska atmosferycznego (gołoledź, opady marznącego deszczu lub opady śniegu), polega na:
a) Tylko pługowanie w czasie występowania opadów śniegu:
b) Pługowanie i posypywanie środkami do zwalczania skutków zimy, w czasie występowania opadów śniegu:
Zakres miejsca posypywania określa Zmawiający.
c) Tylko posypywanie środkami do zwalczania skutków zimy, w czasie występowania gołoledzi lub marznącego deszczu,
3) Usuwanie skutków zimy.
Są to prace wykonywane po zakończeniu występowania zjawiska atmosferycznego (gołoledź, opady marznącego deszczu lub opady śniegu), mające na celu osiągnięcie standardów zimowego utrzymania przypisanymi do kolejności zimowego utrzymania, polegające na:
a) Po zakończeniu opadów śniegu: pługowanie i posypywanie środkami
do zwalczania skutków zimy
b) Po występowaniu zjawiska gołoledzi lub po zakończeniu opadów marznącego deszczu: tylko posypywanie środkami do zwalczania skutków zimy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Komunalna 5
Koszalin 75-724
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
Koszalin 75-724
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się