Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – maski ochronne Maska FFP2/KN 95

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, tj.: maski ochronne FFP2/KN 95 – szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej;
2. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia w stosunku do ilości określonych w poszczególnych dla ww. asortymentu, z zastrzeżeniem, że zmiany te dotyczą ± 20%.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych*, które będą nie gorsze - pod względem jakościowym i użytkowym - niż podane w Załączniku od Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież

» Dane nabywcy

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się