Dostawa licencji wraz ze wsparciem i przedłużenie wsparcia na oprogramowanie CommVault

» Opis zapytania

3.2. Przedmiotem zamówienia jest:
3.2.1. dostarczenia licencji CommVault Simpana wraz ze wsparciem,
3.2.2. przedłużenie wsparcia dla oprogramowania CommVault Simpana.
3.2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
3.2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania jakościowe znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się