Dostawa aparatu USG z funkcją echokardiografii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest:
Dostawa aparatu USG z funkcją echokardiografii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi, (zwanego dalej sprzętem), zgodnie z „Formularzem asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do Formularza Oferty i zgodnie z Warunkami Gwarancji i Serwisu stanowiącymi załącznik nr 1b do Formularza oferty.
2. Zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii jest dofinansowywany z programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w 2020 roku.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku niepozyskania zewnętrznych środków dofinansowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 113
Łódź 90-549
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113
Łódź 90-549
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się