Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Jasło w sezonie 2020/2023

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Jasło w sezonie 2020/2023 w V i VI standardzie zimowego utrzymania dróg. W ramach zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie:
 odśnieżania jezdni;
 posypywania jezdni materiałami szorstkimi – mieszanka (piasek 0,5 – 2 mm, grys 2 – 8 mm, sól);
Materiał uszorstniający należy stosować w proporcjach:
 piasek 45%;
 grys 45%;
 sól drogowa 10%.
Materiały należy mieszać bezpośrednio na piaskarce. Sól przechowywać w szczelnych workach foliowych. Wykonawca zabezpiecza materiały we własnym zakresie. Należy stosować mieszankę w ilości – 300 kg/1km drogi. Przy występowaniu „typowych” warunków zimowych, na drogach gminnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 200 a 700. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb. Posypywanie jezdni dróg materiałem uszorstniającym wykonywane będzie po ustąpieniu opadów.
Opis standardu zimowego utrzymania dróg
Zasady odśnieżania:
Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin – po ustaniu zjawisk zimowych.
Zasady zwalczania śliskości zimowej:
Jezdnia dróg będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, tj.:
 skrzyżowania z drogami,
 skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn,
 odcinki o pochyleniu ponad 4%,
 odcinki na długości mostów,
 odcinki w obrębie stromych skarp,
 niebezpieczne zakręty.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 11 zadań, z których każde będzie traktowane jako oddzielne zamówienie:
a) zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Jareniówka i Opacie;
b) zadanie nr 2 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Trzcinica;
c) zadanie nr 3 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Osobnica;
d) zadanie nr 4 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Brzyście i Niegłowice;
e) zadanie nr 5 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Kowalowy i Gorajowice;
f) zadanie nr 6 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Łaski i Sobniów;
a) zadanie nr 7 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Chrząstówka i Niepla;
b) zadanie nr 8 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Szebnie i Zimna Woda;
c) zadanie nr 9 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Bierówka i Warzyce;
d) zadanie nr 10 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Wolica;
e) zadanie nr 11 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miejscowości Żółków;
3. Wykaz dróg przeznaczonych do utrzymania zimowego stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w SIWZ oraz w umowie. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały zawarte w projekcie umowy (zał. nr 16).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Słowackiego 4
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się