Remont gruzem – październik 2020

» Opis zapytania

Wbudowanie 1000 ton gruzu - jest to ilość szacunkowa podana wyłącznie do wyceny oferty w związku z czym Wykonawca musi być przygotowany na świadczenie usługi w większym lub mniejszym zakresie – wynagrodzenie kosztorysowe, jednocześnie Zamawiający deklaruje zamówienie na pewno minimum 500 ton gruzu do wbudowania.

Zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie (walcem wibracyjnym o wadze minimum 8 ton) 1000 ton gruzu na drogach na terenie Gminy Zamość. Wbudowanie gruzu musi być wykonywane przy użyciu koparko-ładowarki i walca.

Wymagania składu, parametrów gruzu: gruz powinien być betonowo - ceglany, kruszony, bez elementów metalowych, zawartość zanieczyszczeń organicznych do 10%, frakcja gruzu: 0 - 90 mm

Remont dróg odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (zgodnie z ofertą). Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy.
Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji – należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ.
Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia na bieżąco obmiaru robót, na koniec tygodnia zdawanie sprawozdań z ilości wbudowanego materiału.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Szczebrzeska 120
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość
Szczebrzeska 120
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się