Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:
„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021”
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, o łącznej ilości 115 000 litrów (sto piętnaście tysięcy litrów) do następujących kotłowni:
1. Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku - pojemność zbiorników 6 000 l
2. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szreńsku - pojemność zbiorników 4 800 1
3. Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku - pojemność zbiorników 20 000 l
4. Szkoły Podstawowej w Miączynie Małym - pojemność zbiorników 3 000 1
5. OSP w Szreńsku - pojemność zbiorników 4 000 l

Uwaga podana powyżej ilość oleju jest ilością szacunkową. Faktyczna ilość zamawianego oleju zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (spowodowanych np. warunkami atmosferycznymi).
2) Dostarczany olej opałowy lekki powinien posiadać parametry techniczne dopuszczające produkt do obrotu, o parametrach zgodnych z PN-C96024:2011.
Parametry oleju:
- Wartość opałowa, min.42,6 MJ/kg
- Temperatura płynięcia, max -20 ° C
- Temperatura zapłonu min. 56° C
- Gęstość w temp. 15°C max. 860 kg/m3
- Lepkość kinetyczna w 20°C, max 6,00 mm2/s
- Skład frakcyjny do 250°C. max 65 % (V/V)
- Skład frakcyjny do 350°C, min.85% (V/V)
- Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max.0,3 % (m/m)
- Pozostałość po spopieleniu, max 0,01 % (m/m)
- Zawartość siarki, max 0,10% (m/m)
- Zawartość wody max 200 mg/kg
- Zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24 mg/kg
- Kolor czerwony
Na potwierdzenie w/w parametrów, do każdej partii dostarczanego oleju opałowego dostarczony będzie aktualny dokument potwierdzający pochodzenie i jakość dostarczanego oleju oraz pobierana będzie próbka oleju wg zasad szczegółowo określonych w umowie.
3)Wykonawca dostarczy olej opałowy specjalistycznym transportem wyposażonym w sprzęt do pomiaru z aktualnym świadectwem legalizacji.
4)Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego dokumentu
potwierdzającego pochodzenie i jakość dostarczanego oleju opałowego (świadectwo jakości) - przy każdej dostawie.

5)Wielkość jednorazowej partii (tj. zamówienia jednostkowego) określana będzie w przybliżeniu i zgłaszana przez Zamawiającego telefonicznie. Dostawa odbywać się będzie w czasie zaoferowanym przez Wykonawcę od momentu zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 od otrzymania dyspozycji telefonicznej o dostawie od upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż oferowany czas dostaw nie może być dłuższy niż 3 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

plac Kanoniczny 10
Szreńsk 06-550
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Szreńsk
plac Kanoniczny 10
Szreńsk 06-550
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.