Dostawa wody, napojów i soków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności sukcesywna dostawa soków i napojów owocowo – warzywnych, wody mineralnej, wody źródlanej oraz napojów gazowanych, na potrzeby obiektów, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, według następującego podziału na części:
a) część I – Soki, napoje owocowo – warzywne;
b) część II – Woda mineralna, woda źródlana, napoje;
c) część III – Napoje gazowane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 i 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Polskie Normy oraz odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Napoje

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się