Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 4 zadania.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie Nr 1 - dostawa igieł Hubera z drenem,
Zadanie Nr 2 – dostawa czujników neonatologicznych,
Zadanie Nr 3 – dostawa akcesoriów do respiratorów Bellavista, Stephan i kardiomonitorów Comen,
Zadanie Nr 4 – dostawa wyrobów i płynów do dializ nerkowych oraz cewników.
1.1 Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki od Nr 2/1 do 2/4 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się