Zakup ambulansu typu C zgodny z PN:EN 1789 lub równoważną

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu „C” spełniającego normę PN-EN-1789 lub równoważną z wyposażeniem medycznym. Szczegółowy opis techniczny ambulansu typu „C” zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Dofinansowanie w ramach projektu „Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid 19 oraz innych chorób zakaźnych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach”. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Mickiewicza 11
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach
Mickiewicza 11
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się