Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania budowy masztu antenowego na potrzeby Wojskowej Straży Pożarnej w Gołdapi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – postępowanie nr 69/RB

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania budowy masztu antenowego na potrzeby Wojskowej Straży Pożarnej w Gołdapi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zamówienia należy wykonać: dokumentację projektowo - kosztorysową w stadium budowlano - wykonawczym wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, roboty budowlano – montażowe. Dokumentacja techniczna powinna zawierać opracowania: projekt zagospodarowania terenu – Zastrzeżony, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, inwentaryzację do celów projektowych, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla przebudowywanego budynku, instrukcję obsługi projektowanych urządzeń i sprzętu, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, która stanowić będzie podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty Jednostki Wojskowej 4808 Gołdap. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.; 5. Od daty przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca prowadzić będzie przez okres 12 miesięcy konserwację i przeglądy: konstrukcji masztu wraz z systemem antenowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Saperska 1
Olsztyn 10-073
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Saperska 1
Olsztyn 10-073
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się