ukcesywna dostawa odczynników od 1.1.2021 do 30.9.2022 w ramach projektu pt. „Multicentryczna międzynarodowa platforma naukowa kluczem do efektywnego prowadzenia badań", nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001, finansowanego ze środków NAWA z podziałem na pięć (5) części: — część I – odczynniki do badań molekularnych, — część II – odczynniki do oznaczania stresu oksydacyjnego, — część III – odczynniki do ekstrakcji, — część IV – odczynniki biochemiczne, — część V – leki cytotoksyczne.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników od 1.1.2021 do 30.9.2022 w ramach projektu pt. „Multicentryczna międzynarodowa platforma naukowa kluczem do efektywnego prowadzenia badań", nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001, finansowanego ze środków NAWA z podziałem na pięć (5) części:

— część I – odczynniki do badań molekularnych,

— część II – odczynniki do oznaczania stresu oksydacyjnego,

— część III – odczynniki do ekstrakcji,

— część IV – odczynniki biochemiczne,

— część V – leki cytotoksyczne.

2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiący zał nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 do SIWZ dla części 1, 2, 3, 4 i 5.

3. Zamawiający,zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.

4. Szczegółowy opis równoważności opisany jest w rozdziale 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się