Przebudowa obiektów inżynieryjnych - wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji oporowych przy przyczółkach mostu rz. Utrata w ciągu drogi nr 3142W - ul. Prusa w Pruszkowie.

W zakres zamówienia wchodzi m.in. :
a) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,
b) roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
c) wykonanie wykopów w celu odsłonięcia istniejących konstrukcji oporowych,
d) rozbiórka istniejących konstrukcji oporowych,
e) budowa nowych konstrukcji oporowych,
f) roboty wykończeniowe i uporządkowanie placu budowy,

Szczegółowy zakres zamówienia określają :

zał. A – dokumentacja techniczna, w tym STWiOR
zał. B – projekt umowy.

GWARANCJA
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej
36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 72 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 72 miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 72 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Drzymały 30
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się