Modernizacja klatek schodowych D i E w gmachu głównym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Modernizacja klatek schodowych D i E w gmachu głównym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, składa się: Załącznik 1.1. - dokumentacja fotograficzna i rzut; Załącznik 1.2. – przedmiar, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy. Zakres robót: obejmuje m. in. następujące prace: murowanie bruzd pionowych w ścianach, malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, oczyszczanie i malowanie stolarki drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana klamek z szyldami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Św. Marcin 80/82
Poznań
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centrum Kultury Zamek
ul. Św. Marcin 80/82
Poznań
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się