Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

» Opis zapytania

Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla Samodzielnego Publicznego Zakła-du Opieki Zdrowotnej w Barcinie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 14:30


» Lokalizacja

Mogileńska 5
Barcin 88-190
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Mogileńska 5
Barcin 88-190
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się