Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ( Tauron Dystrybucja S.A.). Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną - 58. Całkowita moc umowna 126,33 kW. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy 369,04 MWh. Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego - rozdzielone. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Częstochowska 13
Krzepice 42-160
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
Krzepice 42-160
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się