Przegląd i Wzorcowanie Przepływomierzy Elektromagnetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

1. Dziękujemy za złożenie oferty na wykonanie zadania pn.:
„Przegląd i Wzorcowanie Przepływomierzy Elektromagnetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”
2. Miejsce świadczenia usługi: siedziba Wykonawcy
3. Prosimy o złożenie oferty w RUNDZIE NEGOCJACYJNEJ do dnia 09.10.2020 do godz. 10.00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się