Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na IV Zakresy tj.:
• Zakres I - Artykuły biurowe
• Zakres II - Artykuły biurowe
• Zakres III - Artykuły biurowe
• Zakres IV - Papier
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umowy stanowiące Załączniki nr 2a oraz 2b do SIWZ.
4. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się