Wykonanie remontu lokalu nr 21 w budynku przy ul. Limanowskiego 7 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

» Opis zapytania

1.1.Roboty w branży budowlanej obejmują:
- demontaż szafy i pawlacza w przedpokoju,
- w przedpokoju i pokojach ułożenie na panelach wykładziny PCV oraz wymiana listew przypodłogowych,
- roboty malarskie (emulsja,) przemalowanie wszystkich pomieszczeń,
- przemalowanie drzwi wraz ościeżnic do pokoi i łazienki w lokalu,
- regulacja okuć okiennych,
- montaż nawiewników w oknach.
1.2. Roboty w branży sanitarnej:
- demontaż, montaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem,
- próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych,
- sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej w lokalu na ciśnienie miejskie,
- mycie z użyciem środków chemicznych: wanny, umywalki, baterii wannowej, zlewozmywakowej, umywalkowej, miski ustępowej, grzejników,
- czyszczenie i mocowanie przycisku spłuczki,
- wymiana deski sedesowej
1.3. Branża elektryczna:
a) instalację elektryczną kwalifikuje się do wymiany w układzie TN-S
b) MATERIAŁ TECHNOLOGIA:
Roboty związane z wymianą lub montażem instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym:
- wymiana tablicy mieszkaniowej (TM): S-10, 1f, PCV, n/t, (szt. 1)
- instalację elektryczną należy ułożyć pod tynkiem w przygotowanych bruzdach
w układzie sieci TN-S. Zastosować: przewody YDYp 2,3,4 x 1,5 mm2 dla obwodu oświetleniowego i zasilania dzwonka elektrycznego. Przewody YDYp 3x2,5 mm2 zastosować dla wewnętrznych obwodów gniazd wtykowych oraz odbiorników do 2 kW. Należy wykonać 6 wewnętrznych elektrycznych obwodów odbiorczych w lokalu.
Wymianę lub montaż lub wymianę instalacji elektrycznej oraz urządzenia elektryczne w lokalu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy instalacji elektrycznej oraz wytycznymi prenormy, oznaczonej symbolem: PSEP-E-0001, 0002, zawartą umową oraz wytycznymi zawartymi w załącznikach do robót.
- wymiana lub montaż osprzętu elektrycznego – standard podstawowy, jednorodny, kolor biały, p/t,
- wymiana dzwonka elektrycznego zasilanego z obwodu oświetleniowego Gong 230V (szt. 1)
- wymiana oprawy oświetleniowej min. IP 44, sufitowa (szt. 1)
- wymiana unifonu (szt.1)
- budowa miejscowej instalacji wyrównawczej ( l=13m) z podłączeniem – zlewu, wanna, grzejnik w łazience (szt. 3)
c) PRACE DODATKOWE: przewiduje się wykonanie prac dodatkowych:
- wykonanie prac poinstalacyjnych i porządkowych wraz z wywozem gruzu
- opracowanie dokumentacji powykonawczej w szczególności:
- oświadczenia, protokoły z badań, rysunki, schematy, itp )
- schematu ideowego (jednokreskowy) instalacji elektrycznej w lokalu
- rysunku rozmieszczenia urządzeń i instalacji elektrycznej w lokalu
- druk innogy (aktualny) - zgłoszenie odbioru instalacji elektrycznej do odbioru do 40KW
Wymaga się przy wymianie instalacji elektrycznej wbudowania materiałów w tym urządzeń i aparatów elektrycznych, posiadających certyfikaty zgodne z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. Nr. 2017/2003 poz. 2016) z póż. zm. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się