Dostawa oprogramowania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 188 b
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Niepodległości 188 b
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się