„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia dla Gminy Krzeszyce z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym między innymi:
1. Dostawa i transport kruszywa budowlanego (żwiru) o ziarnistości 5-10 mm Ilość ok 50 m3 na potrzeby przygotowania podłoża 300 m3
2. Dostawa paneli ogrodzeniowych z murkiem na dole o wymiarach 2500 X 2000 mm (Ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo 300 m2
3. Brama wjazdowa przesuwna z furtką szt 1
4. Zbiornik szczelny otwarty na wody deszczowe min. 500 l, np. poliuretanowy odporny na warunki zewnętrzne.
5. Boksy magazynowe
6. Zadaszenie boksów (zadaszenia z konstrukcji stalowej -zgodne z wymiarami zaoferowanych boksów magazynowych),
7. Hala magazynowa na odpady niebezpiecznych, ZSEE i przedmioty do ponownego użycia, blaszana z bramą dwuskrzydłową wykonana z blachy ocynkowanej, (garaż blaszany) – z możliwością montażu i demontażu.
8. Waga samochodowa przejazdowa o nośności 30 ton, montażem i oprogramowaniem
9. Dostawa wraz z usługą montażu opraw oświetleniowych na posiadanych słupach oświetleniowych wraz z okablowaniem wg wskazówek Zamawiającego – 3 szt, 10. uzupełnienie systemu monitoringu o 1 kamerę (wraz z montażem i okablowaniem),
11.Kontener 1100 l - szt. 5,
12.Kontenery samowyładowczy – szt. 3,
13. Kontener typu KP7 zakryty – szt. 1,
14. Kontener KP7 otwarty – szt. 1,
15. Kontener magazynowy – szt.2,
16. Ręczny wózek magazynowy – szt. 1,
17. Platformowa waga magazynowa
18. Pojemnik na świetlówki - szt 1,
19. Pojemnik na baterie- szt 1,
20. Pojemnik na akumulatory (150l) przeznaczony do przechowywania kwasów 1 szt.,
21. Beczki na odpady płynne szt 1,
22. Kosze siatkowe szt 2,
23. Regal ocynkowany szt 1,
24. Wyposażenie warsztatu obejmujące stół do prac ręcznych, wkrętarka, wiertarka, szlifierka kątowa, zestaw kluczy, półautomat, imadło, kompresor, breszki, zestaw kluczy płaskich (komplet).

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
• ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
• nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Skwierzyńska 16
Krzeszyce 66-435
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria dekoracyjne
  • Akcesoria meblowe
  • Dywany i wykładziny
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble
  • Meble przemysłowe
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Gmina Krzeszyce
Skwierzyńska 16
Krzeszyce 66-435
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się