Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi żwirowej w miejscowości Dylewo kol. Małachowo o długości 1297 mb. Budowa polega na wycince drzew, wykarczowaniu pni i wyrównaniu terenu oraz wykonaniu nawierzchni żwirowej o szerokości warstwy 4,0 m i grubości 20 cm. Drewno pozyskane z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym stanowi własność wykonawcy.
Szczegółowy opis i zakres robót określają:
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- dokumentacja projektowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Targowa 4
Kadzidło 07-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kadzidło
ul. Targowa 4
Kadzidło 07-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się