Odnowienie licencji dla urządzenia Cisco FPR2110 zainstalowanego w budynku Wydziału Zarządzania.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji dla urządzenia Cisco FPR2110 zainstalowanego w budynku Wydziału Zarządzania.
2) W Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, znajduje się pełny opis przedmiotu zamówienia.
3) Oferta musi zawierać opis oferowanego oprogramowania, przynajmniej w takim zakresie, aby w toku oceny ofert przez zamawiającego możliwe było bezpośrednie ich porównanie z parametrami wymaganymi w załączniku nr 1 specyfikacji.
4) Przez obowiązek opisu oferowanego oprogramowania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu rozumiane jest podanie stosowanej przez producenta nazwy własnej (np. part number, marka, symbol) w takim zakresie, w jakim pozwoli to na ustalenie, na podstawie powszechnie dostępnych materiałów producenta (np. informacji zamieszczonej na stronach internetowych), zgodności oferowanego produktu z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia postawionymi w Załączniku nr 1 specyfikacji. Jako uzupełnienie opisu w zakresie określonym w ust. 4 niniejszego działu, uznane będą również prospekty, katalogi i inne materiały producenta opisujące oferowane oprogramowanie, jeżeli zostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane jako załączniki do oferty.
5) Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w Załączniku nr 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
6) Pod pojęciem odnowienia licencji należy rozumieć subskrypcję na okres 36 miesięcy z zagwarantowanym dostępem do najnowszych wersji oprogramowania, dostępem do wszelkich poprawek, aktualizacji, kontakt w kwestiach technicznych i pełne wsparcie producenta.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.