Roboty budowlane związane z Termomodernizacją– docieplenie budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przy ul. Kołowej 3 w Krakowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z ociepleniem budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przy ul. Kołowej 3 w Krakowie.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej w odniesieniu do elewacji zachodniej – frontowej i elewacji północnej -bocznej, obejmujące m.in.:
• docieplenie ścian zewnętrznych oraz wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ( ścian fundamentowo - piwnicznych),
• remont obróbek blacharskich, parapetów, barierek,
• remont zadaszenia nad wejściem,
• nawierzchnia (opaska) z kostki brukowej wokół termomodernizowanych ścian budynku,
• prace tymczasowe i towarzyszące ww. robotom budowlanym,
• zakończenie ocieplenia na wypukłych krawędziach budynku na łączeniu elewacji północnej ze wschodnią i zachodniej z południową zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami zastosowanej technologii.
• montaż budek lęgowych dla ptaków w/g specyfikacji, dostarczonych prze zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Kołowa 3
Kraków 30-134
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
ul. Kołowa 3
Kraków 30-134
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in