Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Europejskich Służb Zatrudnienia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Europejskich Służb Zatrudnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

Adama Stanisława Naruszewicza 11
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in