Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) część nr 1 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (łącznie 603 materiałów eksploatacyjnych w 37 pozycjach);
b) część nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i faksów (łącznie 111 materiałów eksploatacyjnych w 31 pozycjach).
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć według własnego wyboru ofertę na dowolną liczbę części.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis poszczególnych części, zawierają załączniki do SIWZ: a) Część 1 – załączniki A i A1; b) Część 2 – załączniki A i A2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 12:00


» Location

pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa 00-207
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

Sąd Apelacyjny w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa 00-207
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Office supplies, equipment and services category published on OnePlace in last 10 days.