OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ OD M. OSTRORÓG DO M. ZAPUST

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej i przepustu na odcinku Ostroróg – Zapust, umożliwiającej realizację inwestycji w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej wykonanie robót budowlanych zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy.
2. Pełnienie w trakcie realizacji inwestycji nadzoru autorskiego (koszty pełnienia nadzoru autorskiego nie będą podlegały dodatkowemu wynagrodzeniu i należy uwzględnić je w cenie oferty)
3. Udzielanie na etapie postępowania przetargowego odpowiedzi i wyjaśnień do wykonanych opracowań projektowo kosztorysowych w przypadku pytań od uczestników postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony został w załączniku Nr 8 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Wroniecka 14
Ostroróg 64-560
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto i Gmina Ostroróg
ul. Wroniecka 14
Ostroróg 64-560
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in