Dostawa zestawu wieloosiowego napędu liniowego z manipulatorem i sterownikiem wizyjnym

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego zestawu wieloosiowego napędu liniowego/transportera z manipulatorem i sterownikiem wizyjnym. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także:
1) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko wykonawcy;
2) uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego;
3) wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do samodzielnej obsługi i programowania dostarczonego urządzenia przez wyznaczony personel Zamawiającego;
4) wsparcie techniczne i programistyczne podczas uruchamiania i oprogramowywania zamawianych elementów w siedzibie Zamawiającego, realizowane na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w okresie gwarancji na przedmiot zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:30


» Location

ul. Pułaskiego 6/10
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pułaskiego 6/10
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in