Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice, oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2020 / 2021.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice, oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2020/2021 – według 4 standardu odśnieżania i usuwania gołoledzi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.2000 r. ( Dz.U. Nr 10, poz. 20 z późn. zm.) - którego kserokopia stanowi załącznik Nr 9 i 10 do specyfikacji.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa odrębne zadania:

- zadanie Nr 1 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec i Wokowice,

- zadanie Nr 2 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska.

Oferent może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

2. Zakres robót obejmuje:
A. Odśnieżanie pługiem jezdni drogowej na całej szerokości, przy warstwie śniegu do 15 cm.
B. Odśnieżanie pługiem jezdni drogowej na całej szerokości, przy warstwie śniegu ponad15 cm.
C. Posypywanie jezdni drogowym materiałem uszorstniającym przy użyciu rozrzutnika, lub piaskarki.
D. Odśnieżanie pługiem jezdni drogi z równoczesnym jej uszorstnianiem przy użyciu piaskarki /rozrzutnika umieszczonego na pojeździe/.

Dla w/w czterech pozycji zakresu robót, cena winna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi wraz z materiałem uszarstniającym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Burmistrz Brzeska
ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in