Zakup Tonerów na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych opisanych w powyższej tabeli.
2. Wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą odpowiadać cechom i warunkom określonym przez producentów drukarek. Ponadto muszą być fabrycznie nowe, niedopuszczalne jest, aby do ich produkcji użyto składników uprzednio eksploatowanych, uzupełnianych, bądź przerabianych. Muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą wydania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych w zał nr 1, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne.
5. Oferowanie przez wykonawcę produktów równoważnych jest dopuszczalne tylko na etapie składania oferty.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in