Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 w ramach projektu pn. "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap 3" dla zadania pn. „Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych służących promocji projektu realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:30


» Location

ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in