„Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół” 9-cio osobowego typu mikrobus, ze specjalnym przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością montażu wózka inwalidzkiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie zakup samochodu 9-cio miejscowego (8 osób + kierowca) przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (z najazdem szynowym) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony.
Samochód powinien:
1) być wyprodukowany w 2020r.
2) być fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wolny od wad prawnych (wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń), wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz.110 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) oraz innych aktów wykonawczych;
3) posiadać fabryczną homologację auta bazowego – bus 9 osobowy oraz homologację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności WE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego wniosku. Podane w Załączniku nr 2 parametry techniczne są parametrami minimalnymi, Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub lepszych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Piaski 4
Stromiec 26-804
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec
ul. Piaski 4
Stromiec 26-804
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in