Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t dla jednostki OSP Dawidy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla jednostki OSP Dawidy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowego wyprodukowanego w rok 2020 samo-chodu osobowego z napędem 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Dawidy.
Miejsce dostawy samochodu – OSP Dawidy na terenie Gminy Raszyn.

Minimalne parametry fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – stanowi załącznik A do niniejszej SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:30


» Location

ul. Szkolna
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Raszyn
ul. Szkolna
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in