Środek ochrony roślin EXPERT MET 56WG lub równoważny

» Notice description

Środek ochrony roślin EXPERT MET 56WG lub równoważny ma posiadać następujące parametry jakościowe.
HERBICYD
Herbicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany dolistnie.
Przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie.
Zawartość substancji czynnej: Metrybuzyna 140 g/kg (14 %)
(związek z grupy triazynonów)
Flufenacet 420 g/kg (42 %)
(związek z grupy oksyacetamidów)
Ilość 13 kg.
Ważność środka ochrony roślin – min.16 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in