Dostawa: Część 1: zestawu optyki oraz zestawu optomechaniki, Część 2: elementów optomechanicznych.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) w części 1 zamówienia – zestawu optyki oraz zestawu optomechaniki,
2) w części 2 zamówienia – elementów optomechanicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 4a i 4b do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Research and development category published on OnePlace in last 10 days.