Przegląd wyłączników SF6 TRO1 i TRO2 w RS110 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Notice description

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.

Dotyczy zadania pn.:

"Przegląd wyłączników SF6 TRO1 i TRO2 w RS110 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych"

W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający udostępni Wykonawcom Opis przedmiotu Zamówienia w celu złożenia ofert.

Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zakładka Pytania/informacje poprzez „Dodaj nowe pytanie”) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Construction and transmission elements
  • Electrical power equipment
  • Maintenance and repair
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in