ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RZECZYCA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczyca o łącznej masie 960,000 Mg.
Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w skutek okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu.
Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia powodującej zmianę wartości zawartych umów maksymalnie o 15%.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Tomaszowska 2
Rzeczyca 97-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
Rzeczyca 97-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in