Dostawa mięsa

» Notice description

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Podział na zadania:
Numer zadania rodzaj produktu ilość
1 Mięso wołowe i końskie chude z kością 3630 kg
2 Mięso wołowe i końskie chude bez kości 8600 kg
3 Serca końskie 1420 kg
4 Króliki całe z sierścią 180 szt.
5 Króliki oskórowane, bez jelit, z podrobami 790 szt.
6 Kury 580 kg
7 Przepiórki 4200 szt.
8 Nutrie skórowane 7200 kg

Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotu zamówienia:

W zakresie zadania numer 1:
Mięso wołowe i końskie chude z kością:
- bez żeber, goleni i głów,
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoo.poznan.pl) z sekcją zaopatrzenia lub wyznaczoną osobą z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego)
- mięso świeże, odtłuszczone,
- w przypadku mięsa końskiego i wołowego Zamawiający zamawia ww. mięso w ilości po 50% każdego,
- czyste, bez zanieczyszczeń obcych, mechanicznych, bez zapachu obcego, wskazującego na rozpoczynające się psucie tkanek, zapachu płciowego, zapachu moczu.

W zakresie zadania numer 2:
Mięso wołowe i końskie chude bez kości:
- wyłącznie mięśnie bez powięzi i ścięgien,
- do 30% zamówienia mięsa mogą stanowić policzki końskie,
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoo.poznan.pl) z sekcją zaopatrzenia lub wyznaczoną osobą z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego)
- mięso świeże, odtłuszczone,
- w przypadku mięsa końskiego i wołowego Zamawiający zamawia ww. mięso w ilości po 50% każdego,
- czyste, bez zanieczyszczeń obcych, mechanicznych, bez zapachu obcego, wskazującego na rozpoczynające się psucie tkanek, zapachu płciowego, zapachu moczu.

W zakresie zadania numer 3:
Serca końskie:
- w przypadku serc końskich mięso pakowane, mrożone w kartonach od 30 kg do 40 kg
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoo.poznan.pl) z sekcją zaopatrzenia lub wyznaczoną osobą z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego)
- mięso świeże.

W zakresie zadania numer 4:
Króliki całe z sierścią:
- waga od 1 do 1,5 kg,
- tuszki całe, świeże,
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Sekcją Zaopatrzenia z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego).

W zakresie zadania numer 5:
Króliki oskórowane, bez jelit z podrobami.
- waga od 1,5 kg do 2 kg
- tuszki całe, świeże, skórowane w całości, bez jelit;
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Sekcją Zaopatrzenia z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego).

W zakresie zadania numer 6:
Kury:
- oskubana maksymalnie od 2 do 2,5 kg,
- kury całe, wypatroszone, bez piór, mięso świeże,
- dostawa jednorazowa: do 120 kg, pakowane w worki po 5 szt.,
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Sekcją Zaopatrzenia lub wyznaczoną osobą z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego).

W zakresie zadania numer 7:
Przepiórki
- waga od 150-200 gramów
- dostawa jednorazowa do 600 szt. mrożone, pakowane w kartonach po 50 szt.,
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Sekcją Zaopatrzenia lub wyznaczoną osobą z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego).

W zakresie zadania numer 8:
Nutrie skórowane:
- nutrie skórowane, całe tuszki skórowane, mrożone, bez jelit, z podrobami,
- dostawa jednorazowa: do 500 kg
- mięso dostarczane do magazynu przy ul. Kaprala Wojtka 3, po uzgodnieniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Sekcją Zaopatrzenia z wyprzedzeniem 2 tygodni (lub innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego). W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się odbiór własny.


1. zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia całej partii mięsa lub jej części w przypadku, gdy mięso będzie dostarczone w stanie rozmrożonym, jak również nieprzyjęcia mięsa o cechach poddających w wątpliwość jego ogólną jakość;
2. dostarczane mięso końskie/wołowe musi być przewożone środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym do transportu tego rodzaju towaru;
3. każda dostawa mięsa musi posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii, stwierdzające jego przydatność jako karma dla zwierząt,
4. do każdej dostawy Wykonawca musi dołączyć dokument handlowy stosowany przy przewozie w obrębie Wspólnoty Europejskiej produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:00


» Location

Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in