Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Proszew A km0+970,00-1+700,00 długość odcinka 730 mb

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gminnej, początek projektowanej drogi km 0+970 stanowi początek zabudowy kol. Proszew A natomiast koniec km 1+1700 koniec zabudowy – granica powiatu. Nawierzchnia projektowanej drogi będzie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Wspólna 5
Grębków 07-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Grębków
ul. Wspólna 5
Grębków 07-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in