Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych i administracyjnych Gminy Miasta Chełmna

» Notice description

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane i elektryczne w pełnym zakresie określonym w dokumentacji budowlano – kosztorysowej dla n/w zakresów:
• Zakres I obejmuje:
1. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynku Urzędu Miasta Chełmna
2. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynku szkolnym, sali gimnastycznej i pływalni krytej w Szkole Podstawowej Nr 1
3. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2
4. Wymianę oświetlenia na LED-owe w budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4
• Zakres II obejmuje:
1. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej i pływalni krytej w Szkole podstawowej Nr 1
2. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2
3. Wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa stanowiąca załącznik nr 6 i 7 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Dworcowa 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in