Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci 29 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w m. Zielona Góra, ul. Racula-Witosa

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci 29 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w m. Zielona Góra, ul. Racula-Witosa

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

Kancelaria, Zacisze 15, 65-775, Zielona Góra


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in