DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej określonej w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach wzoru Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.
Wykonawca udziela gwarancji dla poszczególnych zadań minimalny termin gwarancji podano w formularzu cenowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:30


» Location

Chodkiewicza 30
Bydgoszcz 85-064
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Chodkiewicza 30
Bydgoszcz 85-064
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in