Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących oraz akcesoriów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów przenośnych- laptopów i tabletów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek i akcesoriów komputerowych i internetowych w ramach projektów: „8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz „8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, finansowanych ze środków RPO WZ. Wszystkie przedmioty, objęte niniejszym zamówieniem muszą być fabrycznie nowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in