Remont dachu, elewacji oraz schodów istniejącego budynku przedpogrzebowego przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu, elewacji oraz schodów istniejącego budynku przedpogrzebowego
przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi. Orientacyjny zakres prac do wykonania:
- Remont dachu płaskiego mieszkalnego: Pokrycie dachu 1 warstwą nawierzchniowej papy termozgrzewalnej, naprawa nakryw kominowych i kominów z wykonaniem wyprawu oraz malowaniem i obróbkami blacharskimi. - Remont elewacji budynku: Zbicie luźnych tynków, naprawa elewacji z wyrównaniem klejem, wtopienie siatki elewacyjnej oraz wykonaniem tynku mineralnego i malowaniem. Naprawa cokołu z wyłożeniem płytkami klinkierowymi. Kolorystyka zostanie udostępniona po wyłonieniu Wykonawcy. - Remont schodów zewnętrznych i balustrad:
- Skucie starych okładzin stopni schodowych, naprawa z wyrównaniem powierzchni, ułożeniem okładzin z granitu płomieniowanego, wycieraczki stalowej; oczyszczanie
i malowanie balustrad.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in