Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach „Bionanopark” sp. z o.o. położonych w Łodzi przy ul. Dubois 114/116

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach „Bionanopark” sp. z o.o. położonych w Łodzi przy ul. Dubois 114/116. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, jak i wymagania oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone zostały w Załącznikach nr 1A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nr 1A.1. do SIWZ – Wykaz powierzchni do codziennego sprzątania, nr 1A.2. do SIWZ – Wykaz powierzchni do kompleksowego sprzątania przed wynajmem, nr 1A.3. do SIWZ – Wykaz powierzchni wyłożonych wykładziną, nr 1A.4. do SIWZ – Wytyczne dotyczące wewnętrznego mycia powierzchni szklanych i metalowych fasad wewnętrznych, przeszkleń, drzwi wejściowych i okien wewnątrz budynków oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 09:00


» Location

Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

"Bionanopark" sp. z o.o.
Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in