Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w ilości 87 070 kg.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Dostawy będą realizowane codziennie, w rozkładzie tygodniowym
od poniedziałku do piątku w terminach, asortymencie i ilościach określonych w pisemnych zamówieniach dekadowych przekazywanych przez Zamawiającego. Dostawy w godzinach od 7.30 do godziny 9.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
4. Zamówienia dekadowe będą przekazywane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, w dniach od poniedziałku do piątku.
5. Dokładne ilości zamawianych artykułów i terminy dostaw uściślane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzonego faksem do godziny 15.00 najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę, w dniach od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem że dostawy na poniedziałek zamawiane będą w piątek do godziny 15.00.
6. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia (niezgodności ilościowe, jakościowe), Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę telefonicznie lub pisemnie (faksem, pocztą elektroniczną) o stwierdzonych wadach lub brakach. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnienia i/lub wymiany wadliwego towaru na zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu w terminie do godziny 11.00 tego samego dnia. Po wskazanej godzinie Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:00


» Location

Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Crops

» Buyer data

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Agricultural and horticultural products, livestock category published on OnePlace in last 10 days.