„Modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach”

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia. Usprawnienie będzie polegało na demontażu istniejących opraw oświetleniowych o łącznej mocy 4,581kW i montażu nowych 75 szt. Energooszczędnych opraw oświetleniowych o łącznej mocy 2,470 kW.
Oprawy nowe oświetleniowe to oprawy LED. Karty techniczne opraw stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z UE w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

Baćkowice 84
Baćkowice 27-552
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
Baćkowice 27-552
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in