Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 12.
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
• przygotowanie terenu i organizację placu budowy,
• demontaż elementów wyposażenia ruchomego i stałego,
• rozbiórkę części budynku – ścianki nośne, działowe, strop drewniany, elementy drewnianej więźby dachowej, pokrycie dachowe i obróbki blacharskie,
• wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
• konserwację istniejących elementów konstrukcji drewnianych,
• ułożenie membrany dachowej na krokwiach oraz wykonanie „łacenia” połaci dachowych,
• wykonanie pokrycia dachowego z dachówki betonowej,
• wykonanie stropu drewnianego z elementami stalowymi,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejących ścian,
• zamurowanie istniejących otworów okiennych,
• układanie elementów prefabrykowanych nadproża w ścianach nośnych,
• wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych,
• wykonanie nowych obróbek blacharskich i systemu rynnowego,
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
• wymianę parapetów,
• zszycie rys prętami spiralnymi systemowymi,
• zbicie zawilgoconych i zmurszałych tynków od strony wewnętrznej i zewnętrznej,
• wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej i wykonanie systemu pv,
• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
• wymianę instalacji wod.-kan. wewnętrznych,
• wykonanie instalacji gazowej i wymiana instalacji grzewczej,
• tynkowanie wnętrza budynku tynkiem cementowo-wapiennym zatartym „na gładko” w miejscu zbitych tynków,
• montaż sufitów podwieszanych oraz ścian działowych,
• wykonanie okładzin z terakoty na posadzkach i ścianach,
• malowanie ścian i sufitów,
• roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,
• wykonanie „białego montażu”,
• uzupełnienie spoin na elewacjach,
• docieplenie budynku styropianem eps 70 gr. 15 [cm],
• wykonanie warstwy zbrojonej z siatki poliestrowej na kleju,
• tynkowanie budynku tynkiem mineralnym typu „baranek”,
• malowanie elewacji w kolorystyce ustalonej z inwestorem,
• roboty wykończeniowe na zewnątrz budynku,
• montaż wyposażenia ruchomego w budynku,
• porządkowanie placu budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 09:45


» Location

ul. Dworcowa 38
Chrząstowice 46-053
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
Chrząstowice 46-053
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in