Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Drukarki monochromatyczne, urządzenia wielofunkcyjne).

» Notice description

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Drukarki monochromatyczne, urządzenia wielofunkcyjne).
Wspólny słownik zamówień (CPV):
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:
1) drukarka monochromatyczna A4 - 2 szt.
2) urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 szt.
3) urządzenie wielofunkcyjne A3 – 2 szt.
spełniających parametry wskazane w załączniku nr 1A do IDW– Minimalne parametry techniczne oferowanego sprzętu wymagane przez Zamawiającego.
2. Sprzęt informatyczny będący przedmiotem zamówienia: musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony posiadał certyfikaty zgodności z wymaganiami UE - wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać oznaczenie CE.
4. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne oraz wszelkie atesty i certyfikaty, zgodnie z zamówieniem.
5. Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta urządzenia realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego.
6. Wykonawca zapewni transport, rozładunek i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków w godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
7. Wykonawca zapewni montaż i pierwsze uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych A3 (2 szt.) w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ oraz https://e-propublico.pl stanowiące integralną część SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.